Algemene Voorwaarden

Deze website (de "Site") wordt beheerd door Triaba.com uit Ås, Noorwegen ("Triaba"). Panel ("Panel") verwijst naar het Triaba online consumentenpanel voor volwassenen.

Algemene Voorwaarden voor Triaba Nederland Panellidmaatschap, Deelname aan Enquêtes en gebruik van Diensten:

Gültigkeitsdatum: 06. Mei 2021

 

Gebruik . Individuen mogen deze site enkel gebruiken wanneer ze akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden, en wanneer ze ermee instemmen om deze site enkel voor persoonlijk en niet-commerciële doeleinden te gebruiken. Elk ander gebruik is verboden. Lid worden en blijven van ons Panel is en zal altijd gratis blijven. Deelname aan onze panelactiviteiten is altijd optioneel. Individuen mogen zich te allen tijde uitschrijven zonder enige toeslag of verplichtingen.

Privacybeleid. Triaba neemt de privacy van alle gebruikers ernstig. Voor meer informatie over hoe wij ingezamelde informatie of data gebruiken, gelieve ons P[1] rivacybeleid te raadplegen.

Geldigheid van lidmaatschap. Triaba Panel is beschikbaar voor alle personen ouder dan 14, en inwoners van B[2] elgië, Nederland, de VS, Canada, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, India, Litouwen, Ierland, Mexico, Japan en Australië. Een lidmaatschap staat gelijk aan één individu met een uniek e-mailadres. Een persoon mag niet meerdere keren lid worden (bijv. Onder meerdere identiteiten) van het Triaba Panel.

Toelatingsvoorwaarden voor leden. Het Triabapanel aanvaardt individuen vanaf 15 jaar of ouder en inwoners van ofwel de VS, Canada, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, India, Lithuania, Ierland, Mexico, Japan en Australië. Lidmaatschap is verbonden aan één individu met een uniek e-mailadres. Niemand is toegelaten meer dan één keer (bijvoorbeeld onder verschillende identiteiten) aanwezig te zijn in het Triabapanel.

Panellid worden. Hoewel veel content vrij te bekijken is door anonieme bezoekers, kan sommige content enkel bekeken worden door Panelleden. Om lid te worden, dient men waarheidsgetrouwe informatie in te vullen bij registratie. Er mogen geen andere aliassen of middelen aangemaakt worden om zijn of haar ware identiteit te verbergen.
 Als een individu enige relevante informatie tijdens het registratieproces invoert die onwaar, onjuist, achterhaald of onvolledig blijkt te zijn, of Triaba en/of de medewerkers (agents), hebben enig vermoeden dat de informatie onwaar, onjuist, achterhaald of onvolledig is, dan hebben Triaba en zijn medewerkers het recht om het lidmaatschap van het individu te beëindigen. Bovendien kunnen zij alle huidige en toekomstige toegang tot de site verbieden.  Triaba en medewerkers (agents) kunnen dan ook alle ingezamelde tegoeden en beloningen ongeldig laten verklaren.

Panellid worden en blijven. Om toegang te krijgen tot het Triaba Panel, dient iedereen een gebruikersnaam te kiezen tijdens het registratieproces. Het wachtwoord wordt verzonden per e-mail. U bent zelf verantwoordelijk voor het veilig houden van uw wachtwoord en bent zelf aansprakelijk voor elk gebruik of misbruik onder dat wachtwoord.

Aantal enquête-uitnodigingen en deelname door pannelleden aan het Triaba Panel. Panelleden kunnen in hun online profiel aangeven hoeveel enquêtes ze per maand maximum willen invullen. Panelleden kunnen frequent uitnodigingen ontvangen tot ze het opgelegde quota hebben behaald. Nadat een enquête werd ingevuld, kan het enkele dagen (of langer) duren tot er een nieuwe uitnodiging wordt verstuurd. Hoewel we trachten het gewenste aantal uitnodigingen te versturen, is het mogelijk dat een panellid minder uitnodigingen zal ontvangen dan gewenst. Merk op dat Triaba en CINT/OpinionHUB op geen enkele manier verplicht zijn om een bepaald of minimum aantal uitnodigingen voor enquêtes te versturen.

Zolang panelleden hun account op een normale manier gebruiken (d.w.z. de profielinformatie wordt geüpdatet, enige activiteit of deelname aan aangeboden enquêtes, enz), zal hun verdiende tegoed behouden worden zonder vervaldatum.

Gebruik zonder toestemming. Een individu mag geen technologische middelen zoals spiders, robots, of andere geautomatiseerde data-mining-technieken gebruiken om site content of enige sitegegevens te catalogeren, downloaden, op te slaan, te reproduceren of te distribueren. Individuen hebben bovendien geen toestemming om resultaten van eender welk panel, peiling, enquête, prijstrekking of eender welke activiteit met betrekking tot het panel of de site te manipuleren.

U mag niets doen dat ingaat tegen het gebruik van de website door de website of het individu, inclusief maar niet beperkt tot, door middel van overbelasting, “flooden”, “mail bomben” of “crashen” van de website. U mag geen ongeoorloofde e-mail sturen, inclusief promoties en/of adverteren van producten of diensten. U mag geen onderdelen van de website weergeven op een andere website of de vorm van de website aanpassen. Triaba zal volledige medewerking verlenen aan elke autoriteit met rechtshandhaving of rechterlijk bevel, binnen de grenzen van elke wet van toepassing, met de vraag aan of begeleiding van Triaba om de identiteit bekend te maken van eender wie die zulke informatie of inhoud post.

Profiel updaten. Triaba panelleden gaan ermee akkoord om hun profielinformatie en andere gegevens bij te werken wanneer nodig. Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, en demografische informatie in het profiel na registratie.

Inactiviteit  en stopzetting van de Triaba account. Als een lid gedurende een bepaalde periode niet deelneemt aan enquêtes, mag Triaba er zelf voor kiezen om iemands lidmaatschap zonder melding stop te zetten. Andere redenen voor stopzetting zonder melding omvatten maar zijn niet beperkt tot onvoldoende of valse antwoorden op enquêtes en een onbereikbaar e-mailadres of een volle mailbox na meerdere contactpogingen met het lid. Bovendien mag Triaba eender welk feit of eender welke voorwaarde gebruiken als gegronde reden tot beëindiging van lidmaatschap. Nadat het lidmaatschap wordt geannuleerd, ontvangt de persoon in kwestie niet langer uitnodigingen voor deelname aan enquêtes als panellid. Triaba kan al dan niet de stopzetting aan het panellid melden. Als, wegens het niet ontvangen van uitnodigingen voor enquêtes of omwille van een andere reden, een panellid vermoedt dat het lidmaatschap is stopgezet in het panel, kan Triaba gecontacteerd worden via de contactpagina van de website.

In het algemeen geldt dat, in geval van stopzetting wegens inactiviteit, de nog uit te betalen beloningen tot 90 dagen na de datum van stopzetting kunnen worden gevorderd. Na deze periode heeft het individu niet langer recht op de beloningen. Als voorwaarde van het lidmaatschap verklaart u hierbij afstand te doen van enige vordering tegen Triaba en filialen die voortkomt uit of gerelateerd is aan de reeds vermelde stopzetting van het lidmaatschap of vervallen van beloningen.

Communicatie tussen panelleden en Triaba. Door panellid te worden gaat individuen ermee akkoord om e-mails te ontvangen van Triaba met uitnodigingen.  Hierbij gaat het om enquêtes die bij de ervaringen en de achtergrond van het individu passen, gebaseerd op de registratie-informatie. Deelname aan enquêtes is steeds vrijwillig. Van tijd tot tijd kunnen nieuwsbrieven met relevant panel- of bedrijfsnieuws via e-mail worden opgestuurd ter informatie. Links naar e-mails zijn beschikbaar op de website zodat u ons rechtstreeks kan contacteren in verband met vragen of problemen. Elke e-mail die wij ontvangen wordt gelezen en wordt individueel beantwoord; gelieve een maximum van 2-3 werkdagen in achting te nemen voor een antwoord van ons.

Lidmaatschap annuleren . Indien gewenst kan men het lidmaatschap van het panel op eender welk moment afzeggen zonder enige toeslag of verplichting. Leden kunnen zich simpelweg inloggen en op de afmeldknop klikken om zich uit te schrijven. Houd er rekening mee dat alle verzamelde punten niet kunnen worden overgedragen of uitbetaald worden en dat deze permanent zullen worden verwijderd.

Intellectuele eigendom. Alle pagina’s en inhoud van deze Site en gerelateerde enquêtes, omvattend maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audio, video, foto’s, enquêtes, logo’s of ander materiaal zijn het intellectuele eigendom van of zijn goedgekeurd voor gebruik door Triaba en diens licentiegevers, zakelijke partners en affiliates, inclusief alle handelsmerken, dienstmerken, auteursrechten, patenten en bedrijfsgeheimen die hierin omvat zijn. U heeft geen recht op aanpassen, kopiëren, vermenigvuldigen, afgeleid werk creëren, opnieuw publiceren, tentoonstellen, uploaden, posten, overbrengen of distribueren op eender welke manier van beschikbare inhoud van deze website zonder de vooraf geschreven toestemming van Triaba.

Disclaimer De website, inclusief alle inhoud of diensten die beschikbaar zijn gesteld of toegankelijk zijn via de website, zijn beschikbaar op ‘as is’ basis. In de mate van het mogelijk toelaatbare zal Triaba voor geen vertegenwoordiging of garantie van eender welke soort instaan aangaande de inhoud van de website. Verder verwerpt Triaba elke geuite of gesuggereerde garanties, inclusief maar niet beperkt tot niet-inbreuk, verkoop van titels of competentie voor enig specifiek doel. Triana garandeert niet dat de functies op de Site of enige inhoud of materiaal hierop ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn, de gebreken worden gecorrigeerd, of dat de Site of de verantwoordelijke server gecorrigeerd wordt, of dat de Site of de verantwoordelijke server vrij is van virussen of andere schadelijke onderdelen. In geen enkel geval is Triaba aansprakelijk voor onrechtmatige daden, contract, beperkte aansprakelijkheid of andere wettelijke of rechtvaardige redenen voor verlies van winsten, verloren data, verloren kansen, dekkende kosten, schadevergoedingen, straffende, persoonlijke schade/onrechtmatige dood, speciaal occasionele, onrechtstreekse of andere schade met gevolgen, waarvan elke bij deze buiten de overeenkomst van de betrokken partijen valt ongeacht of de partij al dan niet geïnformeerd werd over de mogelijkheid tot dit soort schade.

Aanpassingen. Alle informatie die op de website wordt geplaatst kan zonder voorafgaande melding worden aangepast. Dit omvat alle aspecten aangaande het panel, inclusief maar niet beperkt tot details over de aflossingsbedragen en geld alsook betalingsvoorwaarden. Daarnaast kunnen deze Algemene Voorwaarden op eender welk moment worden aangepast zonder voorafgaande melding. Wij zullen deze aanpassingen maken door ze op de Site te posten en zij die getroffen worden door de voorwaarden worden gevraagd de inhoud van de website geregeld na te lezen om aanpassingen te volgen.

Tegemoetkoming. U gaat akkoord Triaba en haar werknemers, directeuren, officieren, agenten en vertegenwoordigers tegemoet te komen, te verdedigen tegen en niet verantwoordelijk te achten voor vorderingen van derden, eisen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief geschikte vergoedingen voor advocaten, voortkomend uit of gerelateerd aan enige overtreding door u van deze Algemene Voorwaarden of wetten van toepassing.

Beperking van aansprakelijkheid. Triaba zal in geen geval aansprakelijk zijn voor het verlies van winsten, gunsten of andere speciale schade of gevolgschade aan leden van de website, klanten, of anderen als gevolg van prestaties of gebrek aan prestaties van Triaba onder deze voorwaarden onafhankelijk van de mogelijkheid dat zulke schade gemeld of mogelijk voorzien kon worden door Triaba. Triaba is noch verantwoordelijk noch aansprakelijk voor, en de respondent doet afstand van dit soort vorderingen, acties of middel tegen, elke schade, zij het rechtstreeks, onrechtstreeks, per ongeluk, speciaal of met gevolg, of verliezen voortkomend uit deelname aan de enquêtes die worden aangeboden aan panelleden, of afhankelijkheid of gebruik van informatie, diensten of goederen voorzien op of aangeboden via de website behalve waar aansprakelijkheid is opgelegd door de wet. Alle gebruikers van de website erkennen verder dat Triaba niet instaat voor de inhoud van advertenties of websites van partners, noch verantwoordelijkheid neemt of aansprakelijk is voor de accuraatheid van hierin omvatte inhoud, of enige overtreding van intellectuele eigendomsrechten van derden die hieruit voortkomt, of enige fraude of andere misdaad die hierdoor ondersteund werd.

Algemene Overeenstemming met Wetgeving. Elk individu zal overeenstemmen met alle wetten, statuten, besluiten en reglementen aangaande uw gebruik van de website.

Meldingen. Tenzij expliciet anders aangegeven, zullen meldingen die hieronder vallen via e-mail gebeuren aan het juiste e-mailadres onder het Support tabblad (in het geval van Triaba) of het e-mailadres aangegeven door het individu aan Triaba op diens persoonlijke informatieprofiel (in het geval van het individu), of enig ander adres dat de partij zal aangeven. Er zal een melding worden gegeven binnen 24 uur na het verzenden van de e-mail, tenzij de verzender bericht krijg dat het e-mailadres ongeldig is. In plaats daarvan kan Triaba een individu melding geven via gekwalificeerde post indien het postadres gekend is, frankeerkosten op voorhand betaald zijn en het ontvangstbewijs van retour is aangevraagd, aan het adres dat werd opgegeven tijdens het registratieproces.

Bemiddeling. Enige onenigheid of vordering voortkomend uit of gerelateerd aan deze Voorwaarden zullen worden vereffend door een bindende bemiddeling in overeenstemming met algemeen aanvaarde uitgangspunten van commerciële bemiddeling. Enige onenigheid of vordering zal worden bemiddeld op individuele basis, en zal niet worden geconsolideerd in enige bemiddeling met vordering of onenigheid door enige groep. De bemiddeling zal worden gevoerd in Oslo, Noorwegen en het oordeel van de arbitrale uitspraak mag worden opgenomen in alle rechtbanken die daar rechtsbevoegd voor zijn. Het individu of Triaba kan vervangende of voorafgaande bijstand vragen aan een rechtbank met bekwame rechtsbevoegdheid in Oslo nodig voor het beschermen van de rechten of het eigendom van het individu of Triaba in afwachting van de afhandeling van de bemiddeling.

Opheffing. Indien enig deel van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard om welke reden dan ook, door een rechtbank of een bekwame jurisdictie, zal deze maatregel geschrapt worden maar geen enkele invloed hebben op enig ander onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

Algemeen. Deze Algemene Voorwaarden zullen op alle vlakken worden bepaald door de wetgeving in Noorwegen. Indien enige bepaling binnen deze Algemene Voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar blijkt, wordt deze maatregel geschrapt en zullen de overige bepalingen worden uitgevoerd. Rubrieken dienen enkel als referentie en definiëren, beperken of omschrijven in geen enkel geval het bereik of de omvang van zo’n onderdeel.

Indien wij niet optreden bij  een schending of inbreuk doet dat ons niet het recht verliezen om bij daaropvolgende of soortgelijke schendingen en inbreuken op te treden. Dit document zet de volledige overeenkomst en verstandhouding uiteen tussen ons met betrekking tot dat onderwerp.

Vragen . Indien men vragen heeft aangaande deze Algemene Voorwaarden gelieve ons dan via post te contacteren: Triaba, c/o Frode Lorentzen, Lyngveien 2B, 1433 Ås, Noorwegen of via e-mail: frode(at)triaba.com